incisioni su legno di testa a bulino e xilografia

bulino su legno di testa, matrice di tiglio
xilografia a riduzione, poesia di Taeko Uemura (trad D.Bisutti)
bulino su matrice di pero legno di testa
xilografia su linoleum, poesia di Julian Stannard
xilografia a riduzione dalla poesia di christopher whyte
mont Gelè xilografia a riduzione
legno di tiglio di testa
xilografia a riduzione su compensato
xilografia a riduzione su linoleum

torna a